ygtyýarygtyýa:rn1authorityhaving the right to2permissionygtyýar bermekto give permission, authorizeygtyýar almakto get permissionOnuň ygtyýary ýok.She isn't authorized.Siziň ygtyýaryňyz bilenWith your permission, by your leaveSiziň ygtyýaryňyz boýunça biz bu işi bitirdik.We did this job with your permission.giving the right to

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *