üýtgedilmekv1to be changed, to be reformedJaýyň daşky görnüşi üýtgedilipdir.Wokzalyň içi üýtgedilipdir.2Onuň wezipesi üýtgedilipdir.Biziň iş usulymyz üýtgedilipdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.