Seret Türkmençe-iňlisçe sözlügi

 

Türkmençe - iňlisçe


b


boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
bukynshelter, cover, dug-outUruşda gelin gyzlar we çagalar bukuda ýatyp halas bolýardylar.In the war girls and children used to hide in a shelter and were saved.Goňşymyzyň jaýy ýananda, kiçi ogly gorkyjyna burça bukulyp zordan tapyldy.bukuda oturmakcomp.to wait in ambushbuky ýercomp.hide-out, place of concealment
bukynshelter, cover, dug-outUruşda gelin gyzlar we çagalar bukuda ýatyp halas bolýardylar.In the war girls and children used to hide in a shelter and were saved.Goňşymyzyň jaýy ýananda, kiçi ogly gorkyjyna burça bukulyp zordan tapyldy.bukuda oturmakcomp.to wait in ambushbuky ýercomp.hide-out, place of concealment
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
bag1ba:gn1gardenÝaz paslynda miweli baglar, ak güllere batyp otyrlar.In the spring fruit trees produce white flowers.botanika bagybotanical garden2orchard, grovemiweli bag(fruit) orchardMekdepde ýowar bolanda okuwçylar bag hem ekdiler.In schools, when it was time for voluntary labour the school children planted an orchard.Şu ýyl biziň bagymyz, köp hasyl berdi.This year our orchard provided much fruit.3parkJoralarym bilen seýil baga çykdym.I went to the park with my friends.Şäheriň merkezi bagynda, dynç alyş güni halk üçin aýdym-saz berilýär.On Sunday music is provided for the people at the central park.4treebaga çykmakto climb a treeÝaz pasylynyň başynda, baglara dökün berilýär.At the start of the spring season, the trees are manured.çagalar bagycomp.kindergarten, nursery school, day nursery, playgroupÝolöten şäherinde bäş sany çagalar bagy bar.There are five nursery schools in Yoloten.Çagalar üçin, çagalar bagy gerekli, ol ýerde tertip düzgüni öwrenýärler.For children, nursery schools are necessary. They teach them order and discipline there.
bakjanmelon garden, plantationBakjadaky ekinleri wagtly-wagtynda suwarmaly.Things planted in a melon garden need watering regularly.Bakjada her-hili gök önümler ösýär.In a plantation all kinds of plants grow.especially for (water)-melon and gourdsçagalar bakjasycomp.nursery school, kindergarten, crècheÇagalar, çagalar bakjasynda wagtyny şadyýan hem peýdaly geçirýärler.Children in a nursery school have an enjoyable and productive time.Çagalar bakjasynda terbiýeçiler çagalar üçin gyzykly sahnalary goýýarlar.In a nursery school the carers put on interesting shows for the children.
barmak1v1to go, to head in the direction (of)Nirä barýarsyň?Where are you heading?dükana baryp gaýtmak üçin biraz wagt gerek.You need a bit of time to go to the shop and back.Geçen hepde men diş lukmanyň ýanyna bardym.Last week I went to the dentist's.2to arrive at, reach, attain, approachSapaga giç barmak gowy däl.It's bad to turn up late for a lesson.3to succeed in understanding4to result, end in5to approximate, to have almost done somethinggutaryp barmakto be almost finishedBiziň işimiz ilerläp barýar.Our work is heading in a good direction.sowlup barmakto pop into somewhere else on the wayBar, işiňe git!comp.Mind your own business! Get lost!Çagyrylmadyk ýeriňe barma, çagyrlan ýeriňden galmasay.Don't go where you haven't been invited, don't stay long where you have
bilbi:ln1waistinçe billi gyznarrow-waisted girl2backTaýyp ýykylamda bilimi agyrtdym.When I slipped and fell over I hurt my back.biliň agyrmakfor one to have (lower) back painbil baglamakcomp.to resolve; to trust inŞu gün altmyş kile pagta ýygmaga bilimi bagladym.Today I resolved to collect sixty kilos of cotton.bil bükmekcomp.to be bent over, to be drained (phys. and/or emotional)bil ýazmakcomp.to rest (sitting or lying down)bili gelmek/açylmakcomp.to have/begin one's monthly periodDil bilen orak orsaň, bil agyrmazsay.If you harvest with your tongue, your back won't hurt
bitmekv1be fulfilled, be carried outMeniň haýyşym bitdi.My request was fulfilled.2to growEkin suw bilen bitýär.Crops grow with the help of water.3to heal, close up, heal overTyg ýarasy bitýär.The cut healed over.4to become obstructed/cluttered (with something), clog upTurba posdan bitipdir.The pipe clogged up with rust.aýak bitcomp.dil bitmekcomp.to start talking, begin to speak (of infants)Gyzyma bir ýaşda dil bitip, gürläp başlady.My daughter started talking when she was 1 year old. diýeniň bitmekcomp.1for your prediction to come true2to do what you said
bitmekv1be fulfilled, be carried outMeniň haýyşym bitdi.My request was fulfilled.2to growEkin suw bilen bitýär.Crops grow with the help of water.3to heal, close up, heal overTyg ýarasy bitýär.The cut healed over.4to become obstructed/cluttered (with something), clog upTurba posdan bitipdir.The pipe clogged up with rust.aýak bitcomp.dil bitmekcomp.to start talking, begin to speak (of infants)Gyzyma bir ýaşda dil bitip, gürläp başlady.My daughter started talking when she was 1 year old. diýeniň bitmekcomp.1for your prediction to come true2to do what you said
belgicfnomerölçeglisansanyn1mark, signToýa berilýän gap - çanaklaryň düýbüne belgi goýulýar.The dishes lent for a wedding are marked under their base.ýol belgileriroad signs2symbolkartanyň ýüzündäki belgilersymbols on the mapdyngy belgilericomp.npunctuationgrammatical
boşadjempty, vacantboş ýer barmy?is there a space?boş gep-gürrüňlerempty talkboş kürsian empty chairboş gezip ýören mallarfree range animalsboş wagtfree timeboş gapempty dishesBoş aap çanaklary ýuwmak üçin saçagyň üstünden çöpleşdirip aldym.Şu gün boş wagtym kän, bir ýerik aýlanmaga gitsemem bolýar.Fermaň golaýyndan geçip barýarkaň köplenç boş aýlanyp ýören mallara gabat gelýar.boş orun/ wezipeboş adamboş ulag, maşynMaşynyňyzda boş ýer bar bolsa menem siz bilen bile gezelenje gitsemem bolýar.Boş duran bedreleri suwdan doldurdym.agzy boşcomp.1empty words, meaningless prattlebaşy boş2empty words, nonsenseBaharyň aýdanyna seretme, onuň agzy boş.Don't listen to her, she's talking nonsense.boş sözcomp.adjtalking rubbish, empty words, nonsense, a waste of time; boshSeniň hemme aýdanlaryň boş söz.Everything you have said is a waste of time.Seniň beren wadalaryňa men indi ynanamok, olaryň hemmesi boş söz.I now don't believe any promises you make, they are all bosh.eli boşcomp.free
beýleadj1that, like that, in that wayBeýle çap edilenok...You don't type like that...Beýle gadymy türkmen halysyny entek göremok.I haven't yet seen a Turkmen rug as old as that.2side, other sideMekdebimiz demir ýoluň beýle ýüzünde ýerleşýär.Our school is on the other side of the railway line.bir eýlesine, bir beýlesine geçmekcomp.1to plead with someone, entreat2to plead with someone, entreat; find a way round someoneeýle-beýlecomp.1this side and thatmaşynyň eýlesini-beýlesini görüşdirmekto look at a car from different anglesSerhetçi pasportyň eýlesine-beýlesine seretdi.The border guard looked at the inside and outside of the passport.2haphazard, slapdash, not very good, a bit variable, a bit randomHaý, mama jan, ol eýle-beýle adamyň yzyna düşüp gelmez.Hey, dear mother, he'll follow some random person and won't come back.Elbetde ol oglan öz ýanyna eýle-beýle adamlary göýberjek oglana däl eken, ýöne ykbal...Of course he isn't the kind of young man you'd just send anyone to, but fate...
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burç1npepperbolgar burçcomp.bell/sweet pepperBolgar burç nahary örän tagamly edýär.Sweet peppers make a dish really tasty.Dümewlän wagtyň noýwaly unaşy gyzyl burçlap işseň dümegden açylýaň.gara burçcomp.black peppergyzyl burçcomp.chilli, chilli pepper, cayenne pepper


Seret Türkmençe-iňlisçe sözlügi

b


boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
boýuncfbaşegmekn1neck2bank, shorederýanyň boýunythe riverbank boýnuna atmakcomp.boýnuna goýmakcomp.boýnuna münmekcomp.boýnuny sogurmakcomp.boýnuny towlamakcomp.boýun almakcomp.vto confess, acknowledge, admit, own upGyzym kitaby ýyrtyp, gorkujyna boýnuna almady.My daughter ripped the book, but because she was scared she didn't own up to it.Eden işiňi boýnuňa alman, başka biriniň üstüne ýapmak utanç biler.Başarmajak işiňi boýun almaly däl.Ýalançy kezzap adam hiç wagt ýalan sözlänini boýnuna almaýar.boýun bolmakcomp.vto obey, submit to, keepTäze işe giremde kärhanaň şertlerine boýun boldum.When I started the new job I had to keep the workplace conditions.Tomus jogabynda klasymyzyň güllerini öýe getirip seretmegi boýun boldum.Boýun bolan işiňi hökman etmeli.boýun egmekcomp.1to submitUlumsy adamlar aňsat boýnuny egmeýärler.Proud people do not find it easy to submit.2to obeyBuýruga boýun egmedik esgerleriň etmişine görä temmisini alýardylar.Beýik Watançylyk urşunda sowetler nemyslaryň öňinde boýyn egmediler.Boýnymyň damarlaryny sowukladyp, kellämi egip bilämok.Meniň boýnymda meň bar.(şu sözlem dogry däl hasaplaýaryn) Derýaň boýnyna dynç almaga gitdik.3to bow downUruş döwirinde nemyslara ýesir düşen esgerleriň boýyn egmedikleriň baryny öldirýardiler.During the war the Germans used to kill all those taken as prisoners who refused to bow down.boýun gaçyrmakcomp.to refuse
bukynshelter, cover, dug-outUruşda gelin gyzlar we çagalar bukuda ýatyp halas bolýardylar.In the war girls and children used to hide in a shelter and were saved.Goňşymyzyň jaýy ýananda, kiçi ogly gorkyjyna burça bukulyp zordan tapyldy.bukuda oturmakcomp.to wait in ambushbuky ýercomp.hide-out, place of concealment
bukynshelter, cover, dug-outUruşda gelin gyzlar we çagalar bukuda ýatyp halas bolýardylar.In the war girls and children used to hide in a shelter and were saved.Goňşymyzyň jaýy ýananda, kiçi ogly gorkyjyna burça bukulyp zordan tapyldy.bukuda oturmakcomp.to wait in ambushbuky ýercomp.hide-out, place of concealment
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
bag1ba:gn1gardenÝaz paslynda miweli baglar, ak güllere batyp otyrlar.In the spring fruit trees produce white flowers.botanika bagybotanical garden2orchard, grovemiweli bag(fruit) orchardMekdepde ýowar bolanda okuwçylar bag hem ekdiler.In schools, when it was time for voluntary labour the school children planted an orchard.Şu ýyl biziň bagymyz, köp hasyl berdi.This year our orchard provided much fruit.3parkJoralarym bilen seýil baga çykdym.I went to the park with my friends.Şäheriň merkezi bagynda, dynç alyş güni halk üçin aýdym-saz berilýär.On Sunday music is provided for the people at the central park.4treebaga çykmakto climb a treeÝaz pasylynyň başynda, baglara dökün berilýär.At the start of the spring season, the trees are manured.çagalar bagycomp.kindergarten, nursery school, day nursery, playgroupÝolöten şäherinde bäş sany çagalar bagy bar.There are five nursery schools in Yoloten.Çagalar üçin, çagalar bagy gerekli, ol ýerde tertip düzgüni öwrenýärler.For children, nursery schools are necessary. They teach them order and discipline there.
bakjanmelon garden, plantationBakjadaky ekinleri wagtly-wagtynda suwarmaly.Things planted in a melon garden need watering regularly.Bakjada her-hili gök önümler ösýär.In a plantation all kinds of plants grow.especially for (water)-melon and gourdsçagalar bakjasycomp.nursery school, kindergarten, crècheÇagalar, çagalar bakjasynda wagtyny şadyýan hem peýdaly geçirýärler.Children in a nursery school have an enjoyable and productive time.Çagalar bakjasynda terbiýeçiler çagalar üçin gyzykly sahnalary goýýarlar.In a nursery school the carers put on interesting shows for the children.
barmak1v1to go, to head in the direction (of)Nirä barýarsyň?Where are you heading?dükana baryp gaýtmak üçin biraz wagt gerek.You need a bit of time to go to the shop and back.Geçen hepde men diş lukmanyň ýanyna bardym.Last week I went to the dentist's.2to arrive at, reach, attain, approachSapaga giç barmak gowy däl.It's bad to turn up late for a lesson.3to succeed in understanding4to result, end in5to approximate, to have almost done somethinggutaryp barmakto be almost finishedBiziň işimiz ilerläp barýar.Our work is heading in a good direction.sowlup barmakto pop into somewhere else on the wayBar, işiňe git!comp.Mind your own business! Get lost!Çagyrylmadyk ýeriňe barma, çagyrlan ýeriňden galmasay.Don't go where you haven't been invited, don't stay long where you have
bilbi:ln1waistinçe billi gyznarrow-waisted girl2backTaýyp ýykylamda bilimi agyrtdym.When I slipped and fell over I hurt my back.biliň agyrmakfor one to have (lower) back painbil baglamakcomp.to resolve; to trust inŞu gün altmyş kile pagta ýygmaga bilimi bagladym.Today I resolved to collect sixty kilos of cotton.bil bükmekcomp.to be bent over, to be drained (phys. and/or emotional)bil ýazmakcomp.to rest (sitting or lying down)bili gelmek/açylmakcomp.to have/begin one's monthly periodDil bilen orak orsaň, bil agyrmazsay.If you harvest with your tongue, your back won't hurt
bitmekv1be fulfilled, be carried outMeniň haýyşym bitdi.My request was fulfilled.2to growEkin suw bilen bitýär.Crops grow with the help of water.3to heal, close up, heal overTyg ýarasy bitýär.The cut healed over.4to become obstructed/cluttered (with something), clog upTurba posdan bitipdir.The pipe clogged up with rust.aýak bitcomp.dil bitmekcomp.to start talking, begin to speak (of infants)Gyzyma bir ýaşda dil bitip, gürläp başlady.My daughter started talking when she was 1 year old. diýeniň bitmekcomp.1for your prediction to come true2to do what you said
bitmekv1be fulfilled, be carried outMeniň haýyşym bitdi.My request was fulfilled.2to growEkin suw bilen bitýär.Crops grow with the help of water.3to heal, close up, heal overTyg ýarasy bitýär.The cut healed over.4to become obstructed/cluttered (with something), clog upTurba posdan bitipdir.The pipe clogged up with rust.aýak bitcomp.dil bitmekcomp.to start talking, begin to speak (of infants)Gyzyma bir ýaşda dil bitip, gürläp başlady.My daughter started talking when she was 1 year old. diýeniň bitmekcomp.1for your prediction to come true2to do what you said
belgicfnomerölçeglisansanyn1mark, signToýa berilýän gap - çanaklaryň düýbüne belgi goýulýar.The dishes lent for a wedding are marked under their base.ýol belgileriroad signs2symbolkartanyň ýüzündäki belgilersymbols on the mapdyngy belgilericomp.npunctuationgrammatical
boşadjempty, vacantboş ýer barmy?is there a space?boş gep-gürrüňlerempty talkboş kürsian empty chairboş gezip ýören mallarfree range animalsboş wagtfree timeboş gapempty dishesBoş aap çanaklary ýuwmak üçin saçagyň üstünden çöpleşdirip aldym.Şu gün boş wagtym kän, bir ýerik aýlanmaga gitsemem bolýar.Fermaň golaýyndan geçip barýarkaň köplenç boş aýlanyp ýören mallara gabat gelýar.boş orun/ wezipeboş adamboş ulag, maşynMaşynyňyzda boş ýer bar bolsa menem siz bilen bile gezelenje gitsemem bolýar.Boş duran bedreleri suwdan doldurdym.agzy boşcomp.1empty words, meaningless prattlebaşy boş2empty words, nonsenseBaharyň aýdanyna seretme, onuň agzy boş.Don't listen to her, she's talking nonsense.boş sözcomp.adjtalking rubbish, empty words, nonsense, a waste of time; boshSeniň hemme aýdanlaryň boş söz.Everything you have said is a waste of time.Seniň beren wadalaryňa men indi ynanamok, olaryň hemmesi boş söz.I now don't believe any promises you make, they are all bosh.eli boşcomp.free
beýleadj1that, like that, in that wayBeýle çap edilenok...You don't type like that...Beýle gadymy türkmen halysyny entek göremok.I haven't yet seen a Turkmen rug as old as that.2side, other sideMekdebimiz demir ýoluň beýle ýüzünde ýerleşýär.Our school is on the other side of the railway line.bir eýlesine, bir beýlesine geçmekcomp.1to plead with someone, entreat2to plead with someone, entreat; find a way round someoneeýle-beýlecomp.1this side and thatmaşynyň eýlesini-beýlesini görüşdirmekto look at a car from different anglesSerhetçi pasportyň eýlesine-beýlesine seretdi.The border guard looked at the inside and outside of the passport.2haphazard, slapdash, not very good, a bit variable, a bit randomHaý, mama jan, ol eýle-beýle adamyň yzyna düşüp gelmez.Hey, dear mother, he'll follow some random person and won't come back.Elbetde ol oglan öz ýanyna eýle-beýle adamlary göýberjek oglana däl eken, ýöne ykbal...Of course he isn't the kind of young man you'd just send anyone to, but fate...
burunn1noseÇybyn ýolbarsyň burnundan dişläp başlaýar.A mosquito starts by biting a lion's nose.Dümeglänim bäri burnym dykylýar.Konditer önümleri öndürýan sehiň töwereginden geçseň burnuňa süýji isler gelýar.2nose, interestBurnyňy sokmasyz ýere sokma.Don't put your nose into other people's business.3toe, front end of the shoeGyzym ilki ýöräp başlanda aýagyň burnynda ýöredi.When my daughter first started walking she walked on her toes.Aýagymyň burnyna büdüräp, başam barmagymy agyrtdym.burnundan aňryny görmezlikcomp.burnundan gelmekcomp.burnuňy uzatmakcomp.burny deşilen ýaly bolmakcomp.burun deşigicomp.nostrilsiki eliňi burnuňa sokup gelmekcomp.to come with nothing to contributeBar pulumy biderek zada sowup, iki elimi burnuma sokup geldim.Having spent all my money on something I didn't need I came with nothing to contribute.Gaharyň gelse, burnuňy dişlesay.If you get angry, bite your nose
burç1npepperbolgar burçcomp.bell/sweet pepperBolgar burç nahary örän tagamly edýär.Sweet peppers make a dish really tasty.Dümewlän wagtyň noýwaly unaşy gyzyl burçlap işseň dümegden açylýaň.gara burçcomp.black peppergyzyl burçcomp.chilli, chilli pepper, cayenne pepper