Seret Türkmençe-iňlisçe sözlügi

 

Türkmençe - iňlisçe


ö


öz-özündenö:z-ö:zündenadvspontaneously, for no apparent reasonöz-özünden gögermekto grow spontaneouslyöz-özünden düşnükli.It goes without saying.Ol öz-özünden gygyryp başlady.He began shouting for no apparent reason.
özaraö:zaraadvmutually, jointly, between each otherOlar özara äht edişdiler.The two of them made a joint agreement.özara baglanyşykinterdependenceözara gatnaşykmutual relations, relationsözara kömek kassasymutual benefit fundözara gürleşmekto talk to each other
özbaşdakö:zbaşdakcfözygtyýarlyadj1sovereign, independentözbaşdak döwletindependent state; independent statepolitical2independent, by oneselfözbaşdak öwrenmekto learn by oneselfözbaşdak hereket etmekto act independently, to act aloneözbaşdak döwletto act independently, to act aloneperson
özbaşdaklykö:zbaşdaklykcfözygtyýarlylyknindependence, self-dependence, self-dependencyözbaşdaklygy almakto get independence
özbaşynaö:zbaşynaadv1obstinately; of one's own accordözbaşyna bir iş etmekto do something of one's own accord2separately; aloneözbaşyna jaý almakto get a separate house
ÖzbegistanÖ:zbegista:nnUzbekistan
özbekö:zbek1nUzbeközbek dilithe Uzbek language2adjUzbekMen özbekI am an Uzbek.özbek gyzyUzbek girl
özboluşlyö:zboluşlyadjoriginal, distinctive; peculiar, specialözboluşly eserdistinctive workobrazyň özboluşly aýratynlygypeculiarity of the image
özboluşlylykö:zboluşlylyknoriginality, peculiaritymilli medeniýetiň özboluşlylygypeculiarity of national cultureözboluşlylygy bilen tapawutlanmakto have peculiarities
özdiýenliö:zdiýenliadjwilfulözdiýenli çagawilful child
özelenmekvto ask; to beg, entreatözelenip soramakto entreat
özenncore, kernel, pith, heart; rootagajyň özenithe core/heart of a tree
özge1adjdifferent, anotherözge ýerdein another place2nother; others, restÖzgesi jähennem.The rest is rubbish.3postexcept, other than, apart fromondan özgesiexcept that...olaryň Karamanilerden özge çynlakaý garşydaşlary galmady....except for the Karamanis, none of their serious opponents remained.
özgerişnchangeuly özgerişlergreat changesdüýpli özgerişlerradical changes
özgermekcfözgertmekvto changeÝagdaý özgedi.The situation has changed.Onuň ýüzi-güzi özgerdi.His expression changed.
özgertmekcfözgermekvto renewtebigaty özgertmekto landscape
özleşdirmekö:zleşdirmekv1to master, assimilate, learnýol hereketiniň düzgünlerini özleşdirmekto master the highway codegeçilen materiallary özleşdirmekto assimilate material learned2to preparetarp ýerleri özleşdirmekto prepare virgin land for sowing
özygtyýarlyö:zygtyýa:rlycfözbaşdakadjindependent
özygtyýarlylykö:zygtyýa:rlylykcfözbaşdaklyknautonomy


Seret Türkmençe-iňlisçe sözlügi

ö


öz-özündenö:z-ö:zündenadvspontaneously, for no apparent reasonöz-özünden gögermekto grow spontaneouslyöz-özünden düşnükli.It goes without saying.Ol öz-özünden gygyryp başlady.He began shouting for no apparent reason.
özaraö:zaraadvmutually, jointly, between each otherOlar özara äht edişdiler.The two of them made a joint agreement.özara baglanyşykinterdependenceözara gatnaşykmutual relations, relationsözara kömek kassasymutual benefit fundözara gürleşmekto talk to each other
özbaşdakö:zbaşdakcfözygtyýarlyadj1sovereign, independentözbaşdak döwletindependent state; independent statepolitical2independent, by oneselfözbaşdak öwrenmekto learn by oneselfözbaşdak hereket etmekto act independently, to act aloneözbaşdak döwletto act independently, to act aloneperson
özbaşdaklykö:zbaşdaklykcfözygtyýarlylyknindependence, self-dependence, self-dependencyözbaşdaklygy almakto get independence
özbaşynaö:zbaşynaadv1obstinately; of one's own accordözbaşyna bir iş etmekto do something of one's own accord2separately; aloneözbaşyna jaý almakto get a separate house
ÖzbegistanÖ:zbegista:nnUzbekistan
özbekö:zbek1nUzbeközbek dilithe Uzbek language2adjUzbekMen özbekI am an Uzbek.özbek gyzyUzbek girl
özboluşlyö:zboluşlyadjoriginal, distinctive; peculiar, specialözboluşly eserdistinctive workobrazyň özboluşly aýratynlygypeculiarity of the image
özboluşlylykö:zboluşlylyknoriginality, peculiaritymilli medeniýetiň özboluşlylygypeculiarity of national cultureözboluşlylygy bilen tapawutlanmakto have peculiarities
özdiýenliö:zdiýenliadjwilfulözdiýenli çagawilful child
özelenmekvto ask; to beg, entreatözelenip soramakto entreat
özenncore, kernel, pith, heart; rootagajyň özenithe core/heart of a tree
özge1adjdifferent, anotherözge ýerdein another place2nother; others, restÖzgesi jähennem.The rest is rubbish.3postexcept, other than, apart fromondan özgesiexcept that...olaryň Karamanilerden özge çynlakaý garşydaşlary galmady....except for the Karamanis, none of their serious opponents remained.
özgerişnchangeuly özgerişlergreat changesdüýpli özgerişlerradical changes
özgermekcfözgertmekvto changeÝagdaý özgedi.The situation has changed.Onuň ýüzi-güzi özgerdi.His expression changed.
özgertmekcfözgermekvto renewtebigaty özgertmekto landscape
özleşdirmekö:zleşdirmekv1to master, assimilate, learnýol hereketiniň düzgünlerini özleşdirmekto master the highway codegeçilen materiallary özleşdirmekto assimilate material learned2to preparetarp ýerleri özleşdirmekto prepare virgin land for sowing
özygtyýarlyö:zygtyýa:rlycfözbaşdakadjindependent
özygtyýarlylykö:zygtyýa:rlylykcfözbaşdaklyknautonomy